2374042090 Παραλία Φούρκας, Κασσάνδρα, Χαλκιδικής stheodora3@gmail.com